Rigtig behandling af kemikalier

Kemikalier benyttes i industrien, både den kemiske og den ikke kemiske. Ofte har virksomheder usikkerheder omkring brug, opbevaring og håndtering af kemikalier. Her kan Chemistry Consulting tilføre vigtig viden, således at din virksomhed træffer

  • Det optimale kemikalievalg
  • Opbevarer korrekte mængder i korrekte faciliteter
  • Bortskaffer kemikalierne på korrekt vis

Til medarbejdergrupper, som ikke har en speciel kemisk uddannelse, kan vi også tilbyde uddannelse og sikkerhedsgennemgang, således at medarbejdere forstår, hvad de har med at gøre og ved hvordan, de skal forholde sig til kemikalierne både i normale driftsituationer og ved uheld.

Når Chemistry Consulting gennemgår kemikalieforbruget med friske øjne sker det ofte at kemikalier kan substitueres eller helt afskaffes, da erfaringen viser at mange virksomheder benytter kemikalier af historiske årsagen som ikke længere er relevante. 

Chemistry Consulting - Logo       Øverødvej 68B, Holte - Tlf.: +45 42 41 29 29 - Kontakt os 

Privacy Policy

©2020 Chemistry Consulting / All Rights Reserved.